ติดต่อเรา
อาหารวัว

อาหารวัว

อาหารสัตว์มีหลายรูปแบบ อาหารอัดเม็ดหรืออาหารป่นเป็นที่นิยมในตลาด ผลิตภัณฑ์ทั้งสองมีลำดับการผลิตที่คล้ายคลึงกันจนถึงกระบวนการผสม โดยอาหารอัดเม็ดจำเป็นต้องผ่านเครื่องอัดเม็ด เครื่องทำความเย็น และเครื่องร่อนหลังจากเตรียมส่วนผสมที่คลุกเคล้ากันดีแล้ว
อ่านเพิ่มเติม
อาหารกุ้ง

อาหารกุ้ง

อาหารกุ้งสามารถผลิตได้ 2 วิธี คือ การอัดเม็ดหรือการอัดรีด ขึ้นอยู่กับอาหารของสายพันธุ์กุ้งที่ต้องการ สำหรับตลาดส่วนใหญ่ในเอเชีย ยังคงแนะนำให้ใช้โซลูชั่นการอัดเม็ดอยู่ หน้านี้จะให้คำอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับระบบโรงงานอัดเม็ด ถ้าคุณสนใจที่จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการอัดรีด คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในโซลูชั่นการผลิตอาหารปลา
อ่านเพิ่มเติม
อาหารสัตว์พิเศษเฉพาะ

อาหารสัตว์พิเศษเฉพาะ

นอกจากอาหารไก่แล้ว อาหารเป็ดยังเป็นอาหารสัตว์ปีกประเภทหลักเช่นกัน สูตรสำหรับอาหารเป็ด ประกอบด้วยเส้นใยความเข้มข้นสูง จึงทำให้อาหารป่นฟูมาก หลักการทั่วไปคือ ต้องทราบว่าการดำเนินการกับสูตรที่มีระดับเส้นใยสูงโดยใช้ไอน้ำโดยตรงปริมาณมากนั้นค่อนข้างยากกว่า ไอน้ำโดยตรงในปริมาณที่มากเกินไป จะทำให้เกิดรอยร้าวบนพื้นผิวในที่สุด ความเข้มข้นของเส้นใย และคุณภาพอาหารเม็ดเป็นสัดส่วนที่เท่ากัน อย่างไรก็ตาม เส้นใยที่มีความเข้มข้นสูงจะทำให้ประสิทธิภาพด้านกำลังการผลิตอาหารเม็ดลดลง ในการให้ความชื้นก่อน สามารถเพิ่มน้ำประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ลงในเครื่องผสม เพื่อชดเชยวัตถุดิบใด ๆ ได้ การให้ความชื้นก่อนโดยเครื่องผสมนี้ จะช่วยในกระบวนการอัดเม็ด
อ่านเพิ่มเติม
เชื้อเพลิงชีวมวลและมวลชีวภาพ

เชื้อเพลิงชีวมวลและมวลชีวภาพ

ชีวมวลอัดเม็ด หรือเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF-5) ที่ผลิตจากของเสียชีวภาพ กลายเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไป ในฐานะหนึ่งในแหล่งพลังงานหมุนเวียน IDAH จัดหาอุปกรณ์หลักและโซลูชั่นต่าง ๆ ในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการผลิตชีวมวลอัดเม็ด วัตถุดิบสำหรับชีวมวลอัดเม็ด: ของเสียทางการเกษตร: วัสดุก้านพืชและฟาง แกลบ ก้านฝ้าย แกลบกาแฟ ฟางอัลฟัลฟ่า กะลามะพร้าว กะลาปาล์ม, ชานอ้อย ฯลฯ เศษวัสดุจากป่าไม้: เศษไม้โรงเลื่อย กิ่งไม้ เปลือกไม้ ใบไม้ ฯลฯ ขยะที่เป็นของแข็ง: กระดาษขยะ เศษพลาสติก กระดาษกล่อง ฯลฯ ชีวมวลอัดเม็ดคุณภาพสูง จะส่งผลให้ค่าความร้อนสูงขึ้น โดยมีความชื้นและปริมาณเถ้าต่ำกว่า
อ่านเพิ่มเติม
เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

สายการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด เป็นกระบวนการทำให้ไม้ที่เป็นของเสียเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงแข็ง ซึ่งใช้สำหรับการเผาไหม้ได้ เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด โดยทั่วไปผลิตจากขี้เลื่อยอัด และของเสียอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจากการเลื่อยไม้ การผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้และเฟอร์นิเจอร์ และการก่อสร้าง IDAH นำเสนอโซลูชั่นกระบวนการที่สมบูรณ์ และการให้คำปรึกษาที่จะช่วยให้คุณรวมเข้ากับธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดได้อย่างราบรื่น ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด มีตัวแปรสำคัญบางอย่างที่เราต้องให้ความสนใจ เช่น ความบริสุทธิ์ของวัตถุดิบ ปริมาณความชื้น ขนาดอนุภาค และความแข็งแรงของเม็ด
อ่านเพิ่มเติม
การอัดเม็ด

การอัดเม็ด

เครื่องอัดเม็ดที่ทนทานสำหรับอุตสาหกรรมของคุณ / เครื่องอัดเม็ด IDAH มีชื่อเสียงเรื่องความทนทาน และสามารถผลิตอาหารเม็ดคุณภาพสูงได้ตั้งแต่ 0.8 มม. ถึง 12 มม. IDAH มีเครื่องอัดเม็ดแตกต่างกันหลายรุ่น ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์น้ำ อาหารสัตว์ ชีวมวลอัดเม็ด หรือมวลชีวภาพ เครื่องอัดเม็ด IDAH มีชื่อเสียงเรื่องความทนทาน และสามารถผลิตอาหารเม็ดคุณภาพสูงได้ตั้งแต่ 0.8 มม. ถึง 12 มม. IDAH มีเครื่องอัดเม็ดแตกต่างกันหลายรุ่น ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์น้ำ อาหารสัตว์ ชีวมวลอัดเม็ด หรือมวลชีวภาพ
อ่านเพิ่มเติม
เครื่องปรับสภาพก่อน และระบบเครื่องอบแห้งแบบหมุน สำหรับอาหารกุ้ง / ประเทศไทย

เครื่องปรับสภาพก่อน และระบบเครื่องอบแห้งแบบหมุน สำหรับอาหารกุ้ง / ประเทศไทย

ด้วยการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง IDAH ได้พัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งแบบหมุนในการอบแห้งอาหารกุ้งที่สมบูรณ์แบบขึ้นมา เราได้ส่งมอบเครื่องอบแห้งแบบหมุนไปแล้วมากกว่า 40 เครื่องในการผลิตอาหารสัตว์น้ำ
อ่านเพิ่มเติม
การทดสอบปรับแต่งระบบเครื่องอัดเม็ดประสบความสำเร็จในช่วงต้นปี 2020 / อินโดนีเซีย

การทดสอบปรับแต่งระบบเครื่องอัดเม็ดประสบความสำเร็จในช่วงต้นปี 2020 / อินโดนีเซีย

ช่วงต้นปี 2020 เราประสบความสำเร็จในการทดสอบปรับแต่งระบบอีกครั้งในอินโดนีเซีย โดยส่งความปรารถนาดีสำหรับการต้อนรับปีใหม่ ลูกค้าจ่ายเงินเพื่อขยายสายการผลิต โดยเพิ่มเครื่องอัดเม็ดใหม่ และระบบเครื่องปรับสภาพภายหลังใหม่ ด้วยคุณสมบัติที่มีเวลาการเก็บรักษานานขึ้นที่อุณหภูมิสูง ที่ได้จากเครื่องปรับสภาพภายหลัง KC-05A เครื่องอัดเม็ด PM-53F ของเราสามารถผลิตอาหารกุ้งคุณภาพสูง โดยมีความคงตัวในน้ำสูงขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
สายการผลิตอาหารกุ้ง 4 สาย / เวียดนาม

สายการผลิตอาหารกุ้ง 4 สาย / เวียดนาม

ลูกค้าของเราเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลก ด้านโภชนาการอาหารสัตว์และอาหารสัตว์น้ำ โดยมีพนักงานประมาณ 7,500 คนในสำนักงานสาขาต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศ มีการซื้อสายการผลิตอาหารกุ้งใหม่ 4 สายจาก IDAH ในปี 2016 การเพิ่มสายการผลิตนี้ ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมาก สายการผลิตเหล่านี้ประกอบด้วยเครื่องจักรเต็มรูปแบบจาก IDAH ซึ่งประกอบด้วยเครื่องบด AP-ซีรีส์ เครื่องอัดเม็ดที่แข็งแกร่ง PM-53F และระบบปรับสภาพภายหลัง KC-05 ประมาณว่าโรงงานนี้จะผลิตอาหารกุ้งได้ประมาณ 30,000 ตันต่อปี
อ่านเพิ่มเติม

สวัสดี คุณกำลังมองหาอะไร?