ติดต่อเรา

เชื้อเพลิงชีวมวลและมวลชีวภาพ

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

ชีวมวลอัดเม็ด หรือเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF-5) ที่ผลิตจากของเสียชีวภาพ กลายเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไป ในฐานะหนึ่งในแหล่งพลังงานหมุนเวียน IDAH จัดหาอุปกรณ์หลักและโซลูชั่นต่าง ๆ ในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการผลิตชีวมวลอัดเม็ด
วัตถุดิบสำหรับชีวมวลอัดเม็ด:
ของเสียทางการเกษตร: วัสดุก้านพืชและฟาง แกลบ ก้านฝ้าย แกลบกาแฟ ฟางอัลฟัลฟ่า กะลามะพร้าว กะลาปาล์ม, ชานอ้อย ฯลฯ
เศษวัสดุจากป่าไม้: เศษไม้โรงเลื่อย กิ่งไม้ เปลือกไม้ ใบไม้ ฯลฯ
ขยะที่เป็นของแข็ง: กระดาษขยะ เศษพลาสติก กระดาษกล่อง ฯลฯ
วมวลอัดเม็ดคุณภาพสูง จะส่งผลให้ค่าความร้อนสูงขึ้น โดยมีความชื้นและปริมาณเถ้าต่ำกว่า

Biomass pellet mill

การได้รับวัตถุดิบ

วัตถุดิบมาในรูปร่างที่แตกต่างกัน จำเป็นต้องใช้เครื่องคัดแยก เพื่อแยกวัสดุอนินทรีย์ออก

15 Dec(你看不見,這個理論上可以不要加)

แม่เหล็ก

จำเป็นต้องใช้แม่เหล็ก เพื่อแยกโลหะที่แม่เหล็กดูดได้ ซึ่งสามารถรบกวนกระบวนการโม่

การโม่ก่อน (การบี้)

จำเป็นต้องมีการโม่ก่อน เพื่อลดขนาดวัสดุให้เล็กลง

การอบแห้ง

โดยปกติ วัสดุมักเข้ามาโดยมีความชื้นสูง จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการอบแห้งเพื่อลดปริมาณความชื้น

การเลือกด้วยกระแสลม

นี่คือการจำแนกประเภทขั้นสุดท้ายเพื่อขจัดสิ่งเจือปน

การโม่ภายหลัง

ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการโม่สุดท้ายก่อนที่วัสดุจะเข้าสู่ระบบการอัดเม็ด

การอัดเม็ด

การอัดเม็ดเริ่มต้นด้วยการปรับสภาพก่อน การเพิ่มไอน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นเพิ่มเติม และการทำวัตถุดิบให้สุกก่อนที่จะเข้าสู่ห้องอัดเม็ด เพื่อขึ้นรูปไปเป็นอาหารเม็ด

การทำความเย็น

การทำความเย็น ใช้อากาศแวดล้อมเพื่อทำให้อาหารเม็ดที่ร้อนจากการปรับสภาพภายหลัง (หรือเครื่องอบแห้ง) เย็นลง
จำเป็นต้องมีการทำความเย็นอย่างทั่วถึง เพื่อป้องกันการควบแน่นภายในบรรจุภัณฑ์

การบรรจุหีบห่อ

การบรรจุหีบห่อเป็นการป้องกันอาหารเม็ด และยังเป็นการทำให้การจัดการและการขนส่งไปถึงมือลูกค้าได้ง่ายด้วย

Biomass sorting facility

คำอธิบายกระบวนการอัดเม็ดสำหรับชีวมวลอัดเม็ด

ระบบการแยก วัสดุที่เข้ามาจะถูกแยกทางกายภาพ (ด้วยกระแสลม แรงโน้มถ่วง และแรงแม่เหล็ก) เพื่อแยกวัสดุที่เป็นสารอินทรีย์ ออกจากสิ่งเจือปนอนินทรีย์
ระบบนำเข้าวัตถุดิบ ประกอบด้วยปลายฮอปเปอร์ สายพานลำเลียงทางกล และลิฟต์เข้าไปในถังเก็บ สำหรับเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด วัสดุสามารถเป็นขี้เลื่อย ฟางข้าว และแหล่งชีวมวลอื่นๆ
ระบบการโม่ กระบวนการลดขนาด สำหรับวัตถุดิบที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ วัสดุที่โม่แล้วถูกส่งไปยังถังเก็บ (ตำแหน่งสำหรับระบบการโม่นี้ สามารถออกแบบให้เหมาะกับการไหลของกระบวนการที่ตามมา)
ระบบการผสม ขั้นตอนนี้ วัสดุจากแหล่งอื่นๆ เช่น ของเหลวและน้ำมันจะถูกเพิ่มเข้าไป และผสมกับวัตถุดิบเป็นแบตช์ หลังจากการผสม วัสดุก็พร้อมสำหรับการอัดเม็ด
การอัดเม็ดที่มีการปรับสภาพก่อน เครื่องผสมจะป้อนผ่านฮอปเปอร์ป้อนเข้าไปในเกลียวป้อน ซึ่งป้อนส่วนผสมอย่างต่อเนื่องเข้าไปในระบบเครื่องปรับสภาพก่อนต่อไปนี้ การกำหนดค่าของเครื่องปรับสภาพก่อน จะขึ้นอยู่กับประเภทของส่วนผสมที่เราผลิต แม่พิมพ์อัดเม็ดและเปลือกลูกกลิ้งที่ออกแบบพิเศษที่มีอัตราส่วนการอัดที่เหมาะสม ถูกกำหนดเพื่อผลิตอาหารกุ้งที่มีขนาดกะทัดรัดและเหนียว โดยมี PDI ที่สูงขึ้น
การทำความเย็น

หลังจากกระบวนการอัดเม็ด ชีวมวลอัดเม็ดจะร้อน เครื่องทำความเย็น จะลดอุณหภูมิของเม็ดที่ร้อนลงเหลือ ±5 °C ของอุณหภูมิห้อง และลดความชื้นโดยใช้อากาศจากสิ่งแวดล้อม การทำความเย็นจะช่วยยืดอายุการเก็บของชีวมวลอัดเม็ด

ตะแกรงร่อนสิ่งเจือปนและฝุ่น

เม็ดทั้งหมดจะผ่านตะแกรงสั่นสะเทือน เพื่อกำจัดเม็ดหรือฝุ่นที่มีขนาดไม่ปกติออก

ระบบการบรรจุถุงและการซีล

อาหารเม็ดที่เสร็จแล้วจะถูกบรรจุลงในถุง หรือถังสำหรับขนส่งอื่น ๆ ไปยังร้านขายปลีก หรือไซต์ของลูกค้า

Biomass pellets mixed with coal

คุณสมบัติและประโยชน์ของการออกแบบกระบวนการและอุปกรณ์ของ IDAH

IDAH เชื่ออย่างเต็มที่ในกลยุทธ์การออกแบบที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ เราทราบถึงข้อจำกัดที่ลูกค้าของเราเผชิญกับต้นทุนส่วนผสม ต้นทุนด้านพลังงาน และต้นทุนค่าโสหุ้ยที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา แม้จะเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ ลูกค้าก็ยังได้รับการคาดหวังว่าจะผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเข้าสู่ตลาดที่มีการแข่งขันสูงมาก ปรัชญาการออกแบบของเรา คือทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับแต่งและปรับปรุงกระบวนการและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความสำเร็จให้กับลูกค้าของเรามากที่สุด ต่อไปนี้จะอธิบายคุณสมบัติและประโยชน์บางประการที่เป็นผลจากปรัชญานี้

การออกแบบที่แข็งแรง 24/7

เราออกแบบอุปกรณ์ของเราสำหรับการทำงานที่ต่อเนื่อง และตอบสนองความคาดหวังโดยมีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด พันธกิจของเราคือการดูแลให้อุปกรณ์ของเรายังคงใช้งานได้หลังจากการติดตั้งหลายปี โดยต้องการการบำรุงรักษาที่จำเป็น ซึ่งมีสาเหตุจากการสึกหรอตามปกติ

การกำหนดสูตร

สองมุมมองที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดสูตร คือประสิทธิภาพของการเพาะเลี้ยง และประสิทธิภาพของเครื่องจักร ตัวอย่างเช่น การเลือกแหล่งไม้ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ แหล่งไม้ที่ไม่เหมาะสมจะลดระดับการรวมของไอน้ำ และเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาการติดขัดที่เครื่องอัดเม็ด ปริมาณไขมันและความชื้น มีบทบาทที่แยกไม่ได้ในผลผลิตของเครื่องบดค้อนและเครื่องบด

การปรับสภาพก่อน

การขับเคลื่อนอย่างอิสระบนเพลาแต่ละอันของเพลาคู่ IDAH ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและเสียงรบกวน การหมุนในทิศทางย้อนกลับของไม้พาย ทำให้นำวัสดุทั้งหมดออกจากห้องได้อย่างสมบูรณ์ หัวฉีดหมอกและหัวฉีดน้ำ ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องปรับสภาพให้ดียิ่งขึ้น ระบบเครื่องปรับสภาพต่อไปนี้ ใช้แจ็คเก็ตไอน้ำ (หรือแจ็คเก็ตความร้อน) เพื่อสร้างส่วนผสมที่เป็นเนื้อเดียวกันโดยมีน้ำเหลือเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย การปรับสภาพก่อนที่ไม่เพียงพอ จะทำให้เกิดรอยแตกบนพื้นผิวอาหารเม็ด และทำให้เกิดเศษฝุ่นเล็ก ๆ

การทำความเย็น

มีการใช้เคาน์เตอร์โฟลว์ คูลเลอร์ สำหรับทำความเย็นอาหารเม็ดและผลิตภัณฑ์อัดรีด อาหารเม็ดที่อุ่น (ร้อน) เข้าไปในห้องทำความเย็น พัดลมดูดจะเป่าอากาศภายในห้องออกไป และอากาศบริสุทธิ์จากสภาพแวดล้อมจะเข้ามาในห้องจากด้านล่าง ช่วยกระบวนการทำให้อาหารเม็ดเย็นลง เมื่ออาหารเม็ดสะสมมากขึ้น จนไปสัมผัสเซ็นเซอร์ขีดจำกัดระดับสูง วาล์วหมุนปล่อยแบบนิวเมติกจะทำงานทันที เพื่อปล่อยผลิตภัณฑ์ การแลกเปลี่ยนความร้อนของอากาศแบบเคาน์เตอร์โฟลว์ ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการทำความเย็นที่สูง

Wood pellet factoryข้อมูลจำเพาะของเครื่องอัดเม็ด(สำหรับเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด)

รุ่น PM-42RB PM-53RB PM-635RB
มอเตอร์หลัก(HP) 150 250 350
กำลังการผลิต1 (ตัน/ชม.) 0.4-0.6 1.3-1.5 1.8-2.0

หมายเหตุ:

1) เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด, ขนาดรูแม่พิมพ์อัดเม็ด Ø 8.0 มม., ปริมาณความชื้น < 12%, ปริมาณน้ำมัน <7%

Share
Back

สวัสดี คุณกำลังมองหาอะไร?