ติดต่อเรา
เชื้อเพลิงชีวมวลและมวลชีวภาพ

เชื้อเพลิงชีวมวลและมวลชีวภาพ

ชีวมวลอัดเม็ด หรือเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF-5) ที่ผลิตจากของเสียชีวภาพ กลายเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไป ในฐานะหนึ่งในแหล่งพลังงานหมุนเวียน IDAH จัดหาอุปกรณ์หลักและโซลูชั่นต่าง ๆ ในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการผลิตชีวมวลอัดเม็ด วัตถุดิบสำหรับชีวมวลอัดเม็ด: ของเสียทางการเกษตร: วัสดุก้านพืชและฟาง แกลบ ก้านฝ้าย แกลบกาแฟ ฟางอัลฟัลฟ่า กะลามะพร้าว กะลาปาล์ม, ชานอ้อย ฯลฯ เศษวัสดุจากป่าไม้: เศษไม้โรงเลื่อย กิ่งไม้ เปลือกไม้ ใบไม้ ฯลฯ ขยะที่เป็นของแข็ง: กระดาษขยะ เศษพลาสติก กระดาษกล่อง ฯลฯ ชีวมวลอัดเม็ดคุณภาพสูง จะส่งผลให้ค่าความร้อนสูงขึ้น โดยมีความชื้นและปริมาณเถ้าต่ำกว่า
อ่านเพิ่มเติม
เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

สายการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด เป็นกระบวนการทำให้ไม้ที่เป็นของเสียเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงแข็ง ซึ่งใช้สำหรับการเผาไหม้ได้ เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด โดยทั่วไปผลิตจากขี้เลื่อยอัด และของเสียอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจากการเลื่อยไม้ การผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้และเฟอร์นิเจอร์ และการก่อสร้าง IDAH นำเสนอโซลูชั่นกระบวนการที่สมบูรณ์ และการให้คำปรึกษาที่จะช่วยให้คุณรวมเข้ากับธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดได้อย่างราบรื่น ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด มีตัวแปรสำคัญบางอย่างที่เราต้องให้ความสนใจ เช่น ความบริสุทธิ์ของวัตถุดิบ ปริมาณความชื้น ขนาดอนุภาค และความแข็งแรงของเม็ด
อ่านเพิ่มเติม
Share
Back

สวัสดี คุณกำลังมองหาอะไร?