ติดต่อเรา

โครงการเทิร์นคีย์ IDAH


โครงการเทิร์นคีย์ IDAH

IDAH ใช้โปรแกรมออกแบบ 3 มิติเพื่อจำลองการไหลของกระบวนการ เพื่อลดเวลาและเงินที่จำเป็นต้องใช้ ในขณะที่ผลิตเครื่องจักร ก่อสร้างอาคารเครื่องจักร และติดตั้งเครื่องจักร เครื่องจักรและอะไหล่ของ IDAH ผลิตขึ้นด้วยการออกแบบที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพพรีเมี่ยมและเชื่อถือได้ ไม่เพียงเครื่องจักรมาตรฐานเท่านั้น แต่ IDAH ยังจัดหาเครื่องจักรที่ปรับแต่งได้สำหรับลูกค้าด้วย

Turnkey project from IDAHโครงการในรัฐอานธรประเทศ อินเดีย

โซลูชั่นเทิร์นคีย์ของเรา


การคำนวณฐานราก และชั้นใต้ดิน

โปรแกรมการออกแบบ 3D ของเรา สามารถคำนวณน้ำหนักเครื่องจักรที่อยู่นิ่งบนโครงสร้างเหล็กแต่ละชิ้นได้ คุณสามารถปรึกษาข้อมูลน้ำหนักเครื่องจักรกับวิศวกรโยธาในพื้นที่ได้ เพื่อสร้างอาคารเครื่องจักรที่แข็งแรง วิศวกรจะวัดโครงสร้างของดิน ความเร็วลม และปัจจัยอื่นๆ เพื่อกำหนดประเภทและขนาดของฐานรากหรือชั้นใต้ดิน


แผนผังและโครงสร้างอาคารเครื่องจักร

IDAH เสนอแบบแผนผังอาคารเครื่องจักร และโครงสร้างตามคำขอของลูกค้า เราออกแบบดีไซน์ที่เหมาะสมที่สุดที่สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในท้องถิ่นของประเทศเสมอ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แบบเหล่านี้เพื่อสื่อสารกับผู้รับเหมาในพื้นที่ระหว่างการก่อสร้างได้ด้วย


การออกแบบและการวางถังและแทงค์ต่าง ๆ

ดีไซน์ของถังเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้แน่ใจถึงการขนส่งวัสดุที่ราบรื่น ผ่านรูทางออกและรางต่าง ๆ การวางตำแหน่งถังและแทงค์เป็นสิ่งสำคัญในการประกันการไหลของวัสดุที่ราบรื่น เพื่อให้ได้เวลาการผลิตที่เหมาะสมที่สุด


การติดตั้งเครื่องจักร

การวางตำแหน่งและการติดตั้งเครื่องจักร มีบทบาทเพื่อให้มั่นใจถึงโฟลว์การผลิตที่ราบรื่น IDAH ทำงานร่วมกับลูกค้าและบริษัทก่อสร้าง เพื่อให้แน่ใจถึงการติดตั้งเครื่องจักรอย่างเหมาะสม

 • การเชื่อมต่อท่อและถังพัก:
  พนักงานภาคสนามจะเชื่อมต่อถังพัก ท่อ ท่อน้ำ ท่อลม และท่อไอน้ำ เพื่อทำกระบวนการผลิตทั้งหมดให้สมบูรณ์
 • การเชื่อมต่อสายไฟและสายเคเบิล:
  การติดตั้งสายไฟและสายเคเบิลควบคุมของมอเตอร์ไปยังตู้ควบคุม และแหล่งพลังงานอย่างเหมาะสม เพื่อประกันถึงการทำงานที่ปลอดภัย

การทดสอบปรับแต่งระบบ และการฝึกอบรม
 • การทดสอบมอเตอร์และการควบคุม:
  ระบบควบคุมกระบวนการทั้งหมดต้องมีการตรวจสอบติดตามผลกับซอฟต์แวร์ HMI/แผงควบคุม ก่อนที่จะทดสอบกระบวนการทั้งหมด เราต้องทดสอบมอเตอร์สำหรับเครื่องจักรแต่ละเครื่องก่อน
 • กระบวนการทดสอบปรับแต่งระบบ:
  หลังจากติดตั้งเครื่องจักรเสร็จแล้ว ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราจะเริ่มต้นการตรวจสอบก่อนการเดินเครื่อง การทดสอบการรันเครื่องจักร การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้อย่างละเอียด


3D design for a turnkey project

สาขาบริการเทิร์นคีย์ของเรา:

 • โรงงานอาหารสัตว์น้ำ (อาหารกุ้ง อาหารปลา)
 • โรงงานอัดรีดผลิตอาหารปลาแบบลอย แบบจมช้า และแบบจม
 • โรงงานอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ปีก
 • โรงงานอาหารสัตว์เลี้ยงและขนมสัตว์เลี้ยง (อาหารสัตว์เลี้ยงแบบแห้ง ขนมสัตว์เลี้ยงกึ่งชื้น)
 • โรงงานอาหารอัดรีดจากข้าวโพดและถั่วเหลือง
 • โรงงานขนมขบเคี้ยวแบบอัดรีด
 • โปรตีนเกษตรหรือเนื้อเทียม (TVP)
 • เนื้อเทียมความชื้นสูง (HMMA)
 • โรงงานปุ๋ยอัดเม็ด
 • โรงงานเชื้อเพลิงชีวมวล และมวลชีวภาพ
 • พรีมิกซ์ และสารเข้มข้น
Share
Back

สวัสดี คุณกำลังมองหาอะไร?