ติดต่อเรา
อาหารวัว

อาหารวัว

อาหารสัตว์มีหลายรูปแบบ อาหารอัดเม็ดหรืออาหารป่นเป็นที่นิยมในตลาด ผลิตภัณฑ์ทั้งสองมีลำดับการผลิตที่คล้ายคลึงกันจนถึงกระบวนการผสม โดยอาหารอัดเม็ดจำเป็นต้องผ่านเครื่องอัดเม็ด เครื่องทำความเย็น และเครื่องร่อนหลังจากเตรียมส่วนผสมที่คลุกเคล้ากันดีแล้ว
อ่านเพิ่มเติม
อาหารสัตว์ปีก

อาหารสัตว์ปีก

อาหารสัตว์ปีกมีหลายรูปแบบ อาหารอัดเม็ดหรืออาหารป่นเป็นที่นิยมในตลาด ผลิตภัณฑ์ทั้งสองมีลำดับการผลิตที่คล้ายคลึงกันจนถึงกระบวนการผสม โดยอาหารอัดเม็ดจำเป็นต้องผ่านเครื่องอัดเม็ด เครื่องทำความเย็น และเครื่องร่อนหลังจากเตรียมส่วนผสมที่คลุกเคล้ากันดีแล้ว
อ่านเพิ่มเติม
อาหารสัตว์พิเศษเฉพาะ

อาหารสัตว์พิเศษเฉพาะ

นอกจากอาหารไก่แล้ว อาหารเป็ดยังเป็นอาหารสัตว์ปีกประเภทหลักเช่นกัน สูตรสำหรับอาหารเป็ด ประกอบด้วยเส้นใยความเข้มข้นสูง จึงทำให้อาหารป่นฟูมาก หลักการทั่วไปคือ ต้องทราบว่าการดำเนินการกับสูตรที่มีระดับเส้นใยสูงโดยใช้ไอน้ำโดยตรงปริมาณมากนั้นค่อนข้างยากกว่า ไอน้ำโดยตรงในปริมาณที่มากเกินไป จะทำให้เกิดรอยร้าวบนพื้นผิวในที่สุด ความเข้มข้นของเส้นใย และคุณภาพอาหารเม็ดเป็นสัดส่วนที่เท่ากัน อย่างไรก็ตาม เส้นใยที่มีความเข้มข้นสูงจะทำให้ประสิทธิภาพด้านกำลังการผลิตอาหารเม็ดลดลง ในการให้ความชื้นก่อน สามารถเพิ่มน้ำประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ลงในเครื่องผสม เพื่อชดเชยวัตถุดิบใด ๆ ได้ การให้ความชื้นก่อนโดยเครื่องผสมนี้ จะช่วยในกระบวนการอัดเม็ด
อ่านเพิ่มเติม
Share
Back

สวัสดี คุณกำลังมองหาอะไร?