ติดต่อเรา

อาหารวัว

อาหารสัตว์

อาหารสัตว์มีหลายรูปแบบ อาหารอัดเม็ดหรืออาหารป่นเป็นที่นิยมในตลาด ผลิตภัณฑ์ทั้งสองมีลำดับการผลิตที่คล้ายคลึงกันจนถึงกระบวนการผสม โดยอาหารอัดเม็ดจำเป็นต้องผ่านเครื่องอัดเม็ด เครื่องทำความเย็น และเครื่องร่อนหลังจากเตรียมส่วนผสมที่คลุกเคล้ากันดีแล้ว

อาหารป่น เป็นรูปแบบของอาหารสัตว์ที่สมบูรณ์ ซึ่งมีการโม่และผสมเข้าด้วยกันอย่างบรรจง เพื่อให้สัตว์หรือนกไม่สามารถแยกสารอาหารที่จำเป็นได้ง่าย วัตถุประสงค์ของการให้อาหารป่น คือเพื่อให้อาหารที่มีความสมดุล ให้การเจริญเติบโตโดยรวมดีขึ้น ลดการสูญเสียที่ทำให้เสียชีวิตลง และการให้อาหารป่นก็ยังประหยัดมากกว่า เมื่อผลิตอาหารป่น วัสดุจะผ่านเครื่องโม่ล่วงหน้า ก่อนการผสมและการบรรจุหีบห่อ

อาหารอัดเม็ด เป็นกระบวนการต่อเนื่องของอาหารป่น วัตถุประสงค์ของการอัดเม็ดคือ เพื่อให้ง่ายต่อการขนส่งและการให้สัตว์กินอาหาร คุณค่าทางโภชนาการในอาหารทุกเม็ดนั้นเท่ากัน ดังนั้น สัตว์ในฟาร์มจะได้รับสารอาหารที่ดีทั้งหมดที่อยู่ในอาหารเม็ด

Pre-conditioning for good cooking

วัตถุดิบ

วัตถุดิบประกอบด้วยวัสดุหยาบและวัสดุที่เป็นผง

15 Dec(你看不見,這個理論上可以不要加)

การโม่ก่อน

ขั้นตอนทางเลือกสำหรับวัสดุที่หยาบ
การโม่ก่อนจะลดพลังงานที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการโม่ละเอียดพิเศษ

ถังเก็บประจำวัน

ถังเก็บประจำวัน จะบรรจุวัสดุที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการผลิตในวันนั้น
วัสดุบางส่วนจากไซโลจะถูกใส่ในถังเก็บประจำวันนี้ ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตอาหารสัตว์

การวัดปริมาณและการชั่งน้ำหนัก

วัสดุจะถูกวัดปริมาณตามสูตร

การโม่ภายหลัง

การโม่ภายหลัง เป็นการลดขนาดขั้นสุดท้ายในระบบ
ปกติจะใช้เครื่องบด สำหรับการผลิตผงที่ละเอียดพิเศษ

การผสมแห้ง

ในขั้นตอนนี้ จะมีการเติมส่วนผสมต่าง ๆ เช่น วิตามินและแร่ธาตุเข้าไป

อาหารสัตว์แบบผง (อาหารป่น)

การอัดเม็ด

การอัดเม็ดเริ่มต้นด้วยการปรับสภาพก่อน การเพิ่มไอน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นเพิ่มเติม และการทำวัตถุดิบให้สุกก่อนที่จะเข้าสู่ห้องอัดเม็ด เพื่อขึ้นรูปไปเป็นอาหารเม็ด

การทำความเย็น

การทำความเย็น ใช้อากาศแวดล้อมเพื่อทำให้อาหารเม็ดที่ร้อนจากการปรับสภาพภายหลัง (หรือเครื่องอบแห้ง) เย็นลง จำเป็นต้องมีการทำความเย็นอย่างทั่วถึง เพื่อป้องกันการควบแน่นภายในบรรจุภัณฑ์

อาหารเม็ด

การทำความเย็น

ใช้อากาศแวดล้อมเพื่อทำให้อาหารเม็ดที่ร้อนจากการปรับสภาพภายหลัง (หรือเครื่องอบแห้ง) เย็นลง จำเป็นต้องมีการทำความเย็นอย่างทั่วถึง เพื่อป้องกันการควบแน่นภายในบรรจุภัณฑ์

ในการผลิตอาหารสัตว์ เป็นเรื่องปกติที่จะใช้เครื่องบี้อาหารสัตว์
การลดขนาดอนุภาคนี้จำเป็นเพื่อให้สัตว์ขนาดเล็กหรือสัตว์ปีกกินได้ง่ายขึ้น

การบรรจุหีบห่อ

การบรรจุหีบห่อเป็นการป้องกันอาหารเม็ด และยังเป็นการทำให้การจัดการและการขนส่งไปถึงมือลูกค้าได้ง่ายด้วย

Pellet mill for animal feed

คำอธิบายกระบวนการอัดเม็ดสำหรับอาหารสัตว์น้ำ

ระบบนำเข้าวัตถุดิบ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ข้าว และส่วนผสมขนาดเล็กอื่น ๆ ถูกเก็บไว้ และลำเลียงไปยังแต่ละไซโล
การวัดปริมาณและการชั่งน้ำหนัก ใช้สำหรับวัดปริมาณวัตถุดิบตามสูตร
ระบบการโม เมื่อจำเป็น จะทำการโม่หยาบหรือละเอียดเพื่อลดขนาดอนุภาค
ระบบการผสม ขึ้นอยู่กับสูตร จะมีการเติมของเหลว ไขมัน หรือกากน้ำตาลลงในเครื่องผสม ส่วนผสมที่ผสมเข้ากันอย่างดีสามารถถูกส่งไปยังถังผลิตภัณฑ์ที่เสร็จแล้ว เพื่อบรรจุลงถุงหรือบรรทุกโดยรถบรรทุกในปริมาณมากเมื่อผลิตอาหารป่น นอกจากนี้ อาหารป่นยังสามารถถูกส่งไปยังเครื่องขึ้นรูปเม็ดก็ได้
การอัดเม็ดที่มีการปรับสภาพก่อน ส่วนผสมที่ผสมเข้ากันอย่างดีถูกป้อนไปยังเครื่องปรับสภาพก่อน ซึ่งอาหารป่นจะถูกทำให้ร้อนด้วยไอน้ำหรือเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า เพื่อฆ่าเชื้อซัลโมเนลลาและแบคทีเรียที่เป็นอันตรายอื่น ๆ จากนั้นอาหารป่นที่ได้รับการปรับสภาพก่อนจะถูกอัดเป็นเม็ด
การทำความเย็น

มีการใช้เคาน์เตอร์โฟลว์ คูลเลอร์ สำหรับทำความเย็นอาหารเม็ดและผลิตภัณฑ์อัดรีด อาหารเม็ดที่อุ่น (ร้อน) เข้าไปในห้องทำความเย็น พัดลมดูดจะเป่าอากาศภายในห้องออกไป และอากาศบริสุทธิ์จากสภาพแวดล้อมจะเข้ามาในห้องจากด้านล่าง ช่วยกระบวนการทำให้อาหารเม็ดเย็นลง เมื่ออาหารเม็ดสะสมมากขึ้น จนไปสัมผัสเซ็นเซอร์ขีดจำกัดระดับสูง วาล์วหมุนปล่อยแบบนิวเมติกจะทำงานทันที เพื่อปล่อยผลิตภัณฑ์ การแลกเปลี่ยนความร้อนของอากาศแบบเคาน์เตอร์โฟลว์ ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการทำความเย็นที่สูง

ตะแกรงร่อนสิ่งเจือปนและฝุ่น

อาหารเม็ดถูกลำเลียงผ่านตะแกรงร่อน เพื่อกำจัดสิ่งเจือปนและอาหารเม็ดที่ผิดรูปออก เศษเล็ก ๆ และเม็ดที่ผิดรูปจะถูกรีไซเคิลกลับไปที่ถังก่อนเครื่องอัดเม็ด อาหารเม็ดที่ผ่านตะแกรงขนาดต่าง ๆ จะถูกเก็บไว้ในถังแยกแต่ละถัง

ระบบการบรรจุถุงและการซีล

อาหารเม็ดที่เสร็จแล้วจะถูกบรรจุลงในถุง หรือถังสำหรับขนส่งอื่น ๆ ไปยังร้านขายปลีก หรือไซต์ของลูกค้า

ระบบการบี้เม็ด

เครื่องบี้ซีรีส์ต่าง ๆ ของ IDAH ได้รับการออกแบบให้มีกำลังการผลิตสูง และลดขนาดอนุภาคอย่างมีประสิทธิภาพสูง เครื่องบี้ทุกเครื่อง มีตัวป้อนที่ส่วนบนเพื่อควบคุมปริมาณของผลิตภัณฑ์ สามารถปรับช่องว่างของลูกกลิ้งได้ง่าย เพื่อให้ได้ขนาดเม็ดที่ต้องการ

Silo for cattle feed

คุณสมบัติและประโยชน์ของการออกแบบกระบวนการและอุปกรณ์ของ IDAH

IDAH เชื่ออย่างเต็มที่ในกลยุทธ์การออกแบบที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ เราทราบถึงข้อจำกัดที่ลูกค้าของเราเผชิญกับต้นทุนส่วนผสม ต้นทุนด้านพลังงาน และต้นทุนค่าโสหุ้ยที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา แม้จะเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ ลูกค้าก็ยังได้รับการคาดหวังว่าจะผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเข้าสู่ตลาดที่มีการแข่งขันสูงมาก ปรัชญาการออกแบบของเรา คือทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับแต่งและปรับปรุงกระบวนการและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความสำเร็จให้กับลูกค้าของเรามากที่สุด ต่อไปนี้จะอธิบายคุณสมบัติและประโยชน์บางประการที่เป็นผลจากปรัชญานี้

ูตรที่ไวต่อความร้อน

โดยปกติสูตรอาหารลูกหมู ประกอบด้วยนมผงหรือน้ำตาล ซึ่งเป็นส่วนผสมที่ไวต่อความร้อน เมื่อสัมผัสถูกความร้อน นมผงและน้ำตาลสามารถเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด ที่ทำให้มีสีน้ำตาลขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีสีน้ำตาล การปรับสภาพก่อนที่อุณหภูมิต่ำเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของอาหารป่น โดยที่ทางออกมีอุณหภูมิไม่สูงกว่า 50 °C

สูตรอาหารหมูอื่น ๆ

โดยปกติ สูตรประกอบด้วยธัญพืชในปริมาณสูง เช่น ข้าวบาร์เลย์ ข้าวสาลี หรือข้าวโพด ด้วยสัดส่วนเมล็ดพืชที่แตกต่างกันเหล่านี้ พารามิเตอร์ในการทำงานของเครื่องอัดเม็ดจึงแตกต่างกันไป โดยปกติ มีการใช้ไอน้ำเพื่อปรับสภาพอาหารป่นก่อน ในอาหารหมู อาจเติมกากน้ำตาลระหว่างการผสม หรือหลังจากผลิตเม็ดขึ้นมาแล้ว
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องอัดเม็ด (สำหรับอาหารวัว)

รุ่น PM-42R PM-51R PM-53R PM-53F PM-635D
มอเตอร์หลัก(HP) 125 150 200 215 300
กำลังการผลิต 1(ตัน/ชม.) 3-4 4-5 6-8 10-12 13-15

หมายเหตุ:

1) อาหารหมู, ขนาดรูแม่พิมพ์อัดเม็ด Ø 4.0 มม., ปริมาณความชื้น < 12%, ปริมาณน้ำมัน <7%

Share
Back

สวัสดี คุณกำลังมองหาอะไร?