ติดต่อเรา

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

สายการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด เป็นกระบวนการทำให้ไม้ที่เป็นของเสียเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงแข็ง ซึ่งใช้สำหรับการเผาไหม้ได้ เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด โดยทั่วไปผลิตจากขี้เลื่อยอัด และของเสียอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจากการเลื่อยไม้ การผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้และเฟอร์นิเจอร์ และการก่อสร้าง
IDAH นำเสนอโซลูชั่นกระบวนการที่สมบูรณ์ และการให้คำปรึกษาที่จะช่วยให้คุณรวมเข้ากับธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดได้อย่างราบรื่น ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด มีตัวแปรสำคัญบางอย่างที่เราต้องให้ความสนใจ เช่น ความบริสุทธิ์ของวัตถุดิบ ปริมาณความชื้น ขนาดอนุภาค และความแข็งแรงของเม็ด

Pellet mill for wood pelleting

วัตถุดิบ

วัตถุดิบสำหรับเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดอาจแตกต่างกันไปตามแหล่งที่มาต่าง ๆ วัตถุดิบอาจมาในรูปไม้ซุง แผ่นไม้ ขี้เลื่อย และอื่นๆ อีกมากมาย อาจจำเป็นต้องมีการบี้ก่อน เพื่อลดขนาดวัสดุที่เป็นอนุภาค

15 Dec(你看不見,這個理論上可以不要加)

การโม่ก่อน

ขั้นตอนทางเลือกสำหรับวัสดุที่หยาบ
การโม่ก่อนจะลดพลังงานที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการโม่ภายหลังให้ต่ำลง

ถังเก็บประจำวัน

ถังเก็บประจำวัน จะบรรจุวัสดุที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการผลิตในวันนั้น

การวัดปริมาณและการชั่งน้ำหนัก

วัสดุจะถูกวัดปริมาณตามสูตร

การโม่ภายหลัง (ทางเลือก)

การโม่ภายหลัง เป็นการลดขนาดขั้นสุดท้ายในระบบ
การโม่ภายหลัง (ทางเลือก)

การผสม

ในขั้นตอนนี้ อาจเพิ่มน้ำ น้ำมัน หรือของเหลวอื่นเข้าไป เพื่อช่วยกระบวนการอัดเม็ด

การอัดเม็ด

การอัดเม็ดเริ่มต้นด้วยการปรับสภาพก่อน การเพิ่มไอน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นเพิ่มเติม และการทำวัตถุดิบให้สุกก่อนที่จะเข้าสู่ห้องอัดเม็ด เพื่อขึ้นรูปไปเป็นอาหารเม็ด

การทำความเย็น

การทำความเย็น ใช้อากาศแวดล้อมเพื่อทำให้อาหารเม็ดที่ร้อนจากการปรับสภาพภายหลัง (หรือเครื่องอบแห้ง) เย็นลง
จำเป็นต้องมีการทำความเย็นอย่างทั่วถึง เพื่อป้องกันการควบแน่นภายในบรรจุภัณฑ์

การบรรจุหีบห่อ

การบรรจุหีบห่อเป็นการป้องกันอาหารเม็ด และยังเป็นการทำให้การจัดการและการขนส่งไปถึงมือลูกค้าได้ง่ายด้วย

Sawdust in the flat storage

คำอธิบายกระบวนการอัดเม็ดสำหรับเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

ระบบเครื่องบี้ก่อน วัสดุบางชนิดจะมีขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการบี้ก่อนเพื่อลดขนาดให้เล็กลง
ระบบนำเข้าวัตถุดิบ ประกอบด้วยปลายฮอปเปอร์ สายพานลำเลียงทางกล และลิฟต์เข้าไปในถังเก็บ สำหรับเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด วัสดุสามารถเป็นขี้เลื่อย ฟางข้าว และแหล่งชีวมวลอื่นๆ
ระบบการโม่ กระบวนการลดขนาด สำหรับวัตถุดิบที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ วัสดุที่โม่แล้วถูกส่งไปยังถังเก็บ (ตำแหน่งสำหรับระบบการโม่นี้ สามารถออกแบบให้เหมาะกับการไหลของกระบวนการที่ตามมา)
ระบบการผสม ขั้นตอนนี้ วัสดุจากแหล่งอื่นๆ เช่น ของเหลวและน้ำมันจะถูกเพิ่มเข้าไป และผสมกับวัตถุดิบเป็นแบตช์ หลังจากการผสม วัสดุก็พร้อมสำหรับการอัดเม็ด
การอัดเม็ดที่มีการปรับสภาพก่อน เครื่องผสมจะป้อนผ่านฮอปเปอร์ป้อนเข้าไปในเกลียวป้อน ซึ่งป้อนส่วนผสมอย่างต่อเนื่องเข้าไปในระบบเครื่องปรับสภาพก่อนต่อไปนี้ การกำหนดค่าของเครื่องปรับสภาพก่อน จะขึ้นอยู่กับประเภทของส่วนผสมที่เราผลิต แม่พิมพ์อัดเม็ดและเปลือกลูกกลิ้งที่ออกแบบพิเศษที่มีอัตราส่วนการอัดที่เหมาะสม ถูกกำหนดเพื่อผลิตอาหารกุ้งที่มีขนาดกะทัดรัดและเหนียว โดยมี PDI ที่สูงขึ้น
การทำความเย็น

หลังจากกระบวนการอัดเม็ด ชีวมวลอัดเม็ดจะร้อน เครื่องทำความเย็น จะลดอุณหภูมิของเม็ดที่ร้อนลงเหลือ ±5 °C ของอุณหภูมิห้อง และลดความชื้นโดยใช้อากาศจากสิ่งแวดล้อม การทำความเย็นจะช่วยยืดอายุการเก็บของชีวมวลอัดเม็ด

ตะแกรงร่อนสิ่งเจือปนและฝุ่น

เม็ดทั้งหมดจะผ่านตะแกรงสั่นสะเทือน เพื่อกำจัดเม็ดหรือฝุ่นที่มีขนาดไม่ปกติออก

ระบบการบรรจุถุงและการซีล

เครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องบรรจุถุงใส่เม็ดที่อัดแล้วลงในถุง ตามปริมาณที่เลือก และปิดผนึกถุงสำหรับการจัดเก็บ นอกจากนี้ ยังสามารถบรรทุกผลิตภัณฑ์ที่เสร็จแล้วโดยรถบรรทุก หรือใส่ในถุงเก็บได้ด้วย

Wood pellets close up

คุณสมบัติและประโยชน์ของการออกแบบกระบวนการและอุปกรณ์ของ IDAH

IDAH เชื่ออย่างเต็มที่ในกลยุทธ์การออกแบบที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ เราทราบถึงข้อจำกัดที่ลูกค้าของเราเผชิญกับต้นทุนส่วนผสม ต้นทุนด้านพลังงาน และต้นทุนค่าโสหุ้ยที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา แม้จะเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ ลูกค้าก็ยังได้รับการคาดหวังว่าจะผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเข้าสู่ตลาดที่มีการแข่งขันสูงมาก ปรัชญาการออกแบบของเรา คือทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับแต่งและปรับปรุงกระบวนการและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความสำเร็จให้กับลูกค้าของเรามากที่สุด ต่อไปนี้จะอธิบายคุณสมบัติและประโยชน์บางประการที่เป็นผลจากปรัชญานี้

การออกแบบที่แข็งแรง 24/7

เราออกแบบอุปกรณ์ของเราสำหรับการทำงานที่ต่อเนื่อง และตอบสนองความคาดหวังโดยมีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด พันธกิจของเราคือการดูแลให้อุปกรณ์ของเรายังคงใช้งานได้หลังจากการติดตั้งหลายปี โดยต้องการการบำรุงรักษาที่จำเป็น ซึ่งมีสาเหตุจากการสึกหรอตามปกติ

การกำหนดสูตร

สองมุมมองที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดสูตร คือประสิทธิภาพของการเพาะเลี้ยง และประสิทธิภาพของเครื่องจักร ตัวอย่างเช่น การเลือกแหล่งแป้งที่เหมาะสม (ประเภทของแป้ง) เป็นสิ่งสำคัญ แหล่งแป้งที่ไม่เหมาะสมจะลดระดับการรวมของไอน้ำ และเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาการติดขัดที่เครื่องอัดเม็ด ปริมาณไขมันและความชื้น มีบทบาทที่แยกไม่ได้ในผลผลิตของเครื่องบดค้อนและเครื่องบด สูตรที่มีปริมาณเส้นใยสูง ไม่เพียงเพิ่มความเสี่ยงของการที่เม็ดแตกเท่านั้น แต่ยังทำให้ความคงตัวในน้ำของอาหารเม็ดต่ำลงด้วย นอกจากนี้ ปริมาณเส้นใยที่สูงยังเพิ่มการสึกหรอของเครื่องจักรทั้งหมดในกระบวนการด้วย ลดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น ค้อน ตะแกรง และแม่พิมพ์

การปรับสภาพก่อน

การขับเคลื่อนอย่างอิสระบนเพลาแต่ละอันของเพลาคู่ IDAH ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและเสียงรบกวน การหมุนในทิศทางย้อนกลับของไม้พาย ทำให้นำวัสดุทั้งหมดออกจากห้องได้อย่างสมบูรณ์ หัวฉีดหมอกและหัวฉีดน้ำ ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องปรับสภาพให้ดียิ่งขึ้น ระบบเครื่องปรับสภาพต่อไปนี้ ใช้แจ็คเก็ตไอน้ำ (หรือแจ็คเก็ตความร้อน) เพื่อสร้างส่วนผสมที่เป็นเนื้อเดียวกันโดยมีน้ำเหลือเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย การปรับสภาพก่อนที่ไม่เพียงพอ จะทำให้เกิดรอยแตกบนพื้นผิวอาหารเม็ด และทำให้เกิดเศษฝุ่นเล็ก ๆ

การทำความเย็น

มีการใช้เคาน์เตอร์โฟลว์ คูลเลอร์ สำหรับทำความเย็นอาหารเม็ดและผลิตภัณฑ์อัดรีด อาหารเม็ดที่อุ่น (ร้อน) เข้าไปในห้องทำความเย็น พัดลมดูดจะเป่าอากาศภายในห้องออกไป และอากาศบริสุทธิ์จากสภาพแวดล้อมจะเข้ามาในห้องจากด้านล่าง ช่วยกระบวนการทำให้อาหารเม็ดเย็นลง เมื่ออาหารเม็ดสะสมมากขึ้น จนไปสัมผัสเซ็นเซอร์ขีดจำกัดระดับสูง วาล์วหมุนปล่อยแบบนิวเมติกจะทำงานทันที เพื่อปล่อยผลิตภัณฑ์ การแลกเปลี่ยนความร้อนของอากาศแบบเคาน์เตอร์โฟลว์ ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการทำความเย็นที่สูง

Wood pellet factoryข้อมูลจำเพาะของเครื่องอัดเม็ด (สำหรับเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด)

รุ่น PM-42RB PM-53RB PM-635RB
มอเตอร์หลัก(HP) 150 250 350
กำลังการผลิต1(ตัน/ชม.) 0.4-0.6 1.3-1.5 1.8-2.0

หมายเหตุ:

1)เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด, ขนาดรูแม่พิมพ์อัดเม็ด Ø 8.0 มม., ปริมาณความชื้น < 12%, ปริมาณน้ำมัน <7%

Share
Back

สวัสดี คุณกำลังมองหาอะไร?