ติดต่อเรา

อาหารกุ้ง

อาหารสัตว์น้ำ

อาหารกุ้งสามารถผลิตได้ 2 วิธี คือ การอัดเม็ดหรือการอัดรีด ขึ้นอยู่กับอาหารของสายพันธุ์กุ้งที่ต้องการ สำหรับตลาดส่วนใหญ่ในเอเชีย ยังคงแนะนำให้ใช้โซลูชั่นการอัดเม็ดอยู่ หน้านี้จะให้คำอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับระบบโรงงานอัดเม็ด ถ้าคุณสนใจที่จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการอัดรีด คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน โซลูชั่นการผลิตอาหารปลา.

Pre-conditioning for good cooking

วัตถุดิบ

วัตถุดิบประกอบด้วยวัสดุหยาบและวัสดุที่เป็นผง

15 Dec(你看不見,這個理論上可以不要加)

การโม่ก่อน

ขั้นตอนทางเลือกสำหรับวัสดุที่หยาบ
การโม่ก่อนจะลดพลังงานที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการโม่ละเอียดพิเศษ

ถังเก็บประจำวัน

โดยทั่วไป การผลิตอาหารสัตว์ใช้ถังวัตถุดิบ 12 ถัง ทุกถังจะเติมวัสดุไว้ประมาณ 5-6 แบตช์

การวัดปริมาณและการชั่งน้ำหนัก

วัสดุจะถูกวัดปริมาณตามสูตร
ในสายการผลิตอาหารกุ้ง โดยปกติวัสดุจะเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นแบตช์

การโม่ภายหลัง

การโม่ภายหลัง เป็นการลดขนาดขั้นสุดท้ายในระบบ
ปกติจะใช้เครื่องบด สำหรับการผลิตผงที่ละเอียดพิเศษ

การผสมแบบเปียก

จะมีการเพิ่มน้ำ น้ำมัน และวัตถุดิบที่เป็นของเหลวอื่น ๆ เข้าไป
เพื่อช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่วัสดุ ก่อนที่จะเข้ากระบวนการทำให้สุก

การอัดเม็ด

การอัดเม็ดเริ่มต้นด้วยการปรับสภาพก่อน การเพิ่มไอน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นเพิ่มเติม และการทำวัตถุดิบให้สุกก่อนที่จะเข้าสู่ห้องอัดเม็ด เพื่อขึ้นรูปไปเป็นอาหารเม็ด

การปรับสภาพภายหลัง

การปรับสภาพภายหลัง ใช้ความร้อนภายในของเม็ดและเพิ่มความร้อนเข้าไป (ด้วยไอน้ำหรือไฟฟ้า) เพื่อยืดอายุการทำให้สุก และหลีกเลี่ยงการควบแน่นภายในห้อง

การอบแห้ง

การทำความเย็น ใช้อากาศแวดล้อมเพื่อทำให้อาหารเม็ดที่ร้อนจากการปรับสภาพภายหลัง (หรือเครื่องอบแห้ง) เย็นลง

การทำความเย็น

การทำความเย็น ใช้อากาศแวดล้อมเพื่อทำให้อาหารเม็ดที่ร้อนจากการปรับสภาพภายหลัง (หรือเครื่องอบแห้ง) เย็นลง
จำเป็นต้องมีการทำความเย็นอย่างทั่วถึง เพื่อป้องกันการควบแน่นภายในบรรจุภัณฑ์

อาหารอัดเม็ด

การบี้

จำเป็นต้องใช้การบี้เพื่อลดขนาดอาหารเม็ดให้เป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็กลง สำหรับระยะหลังตัวอ่อนของกุ้ง จำเป็นต้องเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดที่บี้นี้

การบรรจุหีบห่อ

การบรรจุหีบห่อเป็นการป้องกันอาหารเม็ด และยังเป็นการทำให้การจัดการและการขนส่งไปถึงมือลูกค้าได้ง่ายด้วย

Shrimp feed line in India

คำอธิบายกระบวนการอัดเม็ดสำหรับอาหารสัตว์น้ำ

ระบบนำเข้าวัตถุดิบ ประกอบด้วยปลายฮอปเปอร์ สายพานลำเลียงทางกล และลิฟต์เข้าไปในถังเก็บ วัตถุดิบ เช่น กากถั่วเหลือง ข้าวโพด ปลาป่น และเมล็ดพืชอื่น ๆ หรือผงจะผ่านตะแกรงร่อน เพื่อกำจัดสิ่งเจือปนและโลหะต่าง ๆ
ระบบการโม่ก่อน เป็นกระบวนการลดขนาด สำหรับวัตถุดิบที่ประกอบด้วยอนุภาคขนาดใหญ่ หรือเมล็ดพืชด้วยเครื่องบดค้อน วัสดุที่ผ่านการโม่ก่อนถูกส่งไปยังถังเก็บ
ถังเก็บใช้สำหรับการเก็บวัตถุดิบชั่วคราว
ระบบการวัดปริมาณแบตช์ของสูตรฮอปเปอร์ชั่งน้ำหนัก เพื่อชั่งน้ำหนักส่วนผสมแห้งตามสัดส่วนทีละแบตช์ตามการกำหนดสูตรจนครบ
ระบบการผสมครั้งแรกใช้สำหรับการผสมวัสดุแห้ง เพื่อทำให้กระบวนการต่อไปนี้มีเสถียรภาพ
การโม่ด้วยเครื่องบดเป็นกระบวนการโม่ครั้งที่สองที่โม่สูตรไปเป็นผงที่ละเอียดยิ่งขึ้น ด้วยความละเอียดสูงสุดถึงตะแกรงเบอร์ 80 เมชโดยผ่าน 95%
ระบบการผสมครั้งที่สอง ตอนนี้วัสดุอื่นๆ เช่น พรีมิกซ์ ของเหลว น้ำมัน และไขมันจะถูกเพิ่มเข้าไป และผสมกับวัตถุดิบเป็นแบตช์ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สูตรอาหารที่ผสมแล้วพร้อม
การอัดเม็ดที่มีการปรับสภาพก่อน เครื่องผสมจะป้อนผ่านฮอปเปอร์ป้อนเข้าไปในเกลียวป้อน ซึ่งป้อนส่วนผสมอย่างต่อเนื่องเข้าไปในระบบเครื่องปรับสภาพก่อนต่อไปนี้ การกำหนดค่าของเครื่องปรับสภาพก่อน จะขึ้นอยู่กับประเภทของส่วนผสมที่เราผลิต แม่พิมพ์อัดเม็ดและเปลือกลูกกลิ้งที่ออกแบบพิเศษที่มีอัตราส่วนการอัดที่เหมาะสม ถูกกำหนดเพื่อผลิตอาหารกุ้งที่มีขนาดกะทัดรัดและเหนียว โดยมี PDI ที่สูงขึ้น
การปรับสภาพภายหลัง และการอบแห้ง กระบวนการนี้ได้รับการออกแบบเพื่อยืดเวลาการทำอาหารเม็ดให้สุก โดยการให้อุณหภูมิที่ร้อนเพื่อหลีกเลี่ยงการควบแน่น ขึ้นอยู่กับความชื้นของอาหารเม็ด สามารถรวมเครื่องอบแห้งเข้าไปในระบบการผลิต เพื่อลดความชื้นของอาหารเม็ดให้อยู่ในระดับความชื้นที่มีเสถียรภาพบนชั้นวาง
การทำความเย็น

เครื่องทำความเย็น ลดอุณหภูมิของเม็ดที่ร้อนลง + 3°C ของอุณหภูมิห้อง โดยใช้อากาศจากสิ่งแวดล้อม

ตะแกรงร่อนสิ่งเจือปนและฝุ่น

เม็ดทั้งหมดจะผ่านตะแกรงสั่นสะเทือน เพื่อกำจัดเม็ดหรือฝุ่นที่มีขนาดไม่ปกติออก

ระบบการบรรจุถุงและการซีล

อาหารเม็ดที่เสร็จแล้วจะถูกบรรจุลงในถุง หรือถังสำหรับขนส่งอื่น ๆ ไปยังร้านขายปลีก หรือไซต์ของลูกค้า

ระบบการบี้เม็ด

อาหารเม็ดถูกลำเลียงเข้าไปในถังเก็บก่อนที่จะบรรจุ หรือถูกเปลี่ยนไปเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในเครื่องบี้ อาหารเม็ดสามารถผ่านกระบวนการของเครื่องบี้ เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่เม็ดเล็กลงขนาดหมายเลข 1, หมายเลข 2 และหมายเลข 3 (ขนาดตะแกรงร่อนระหว่างเบอร์ 20 ถึง 60 เมช) เศษเล็ก ๆ จะถูกรีไซเคิลไปยังส่วนเครื่องอัดเม็ดสำหรับการนำกลับมาใช้ซ้ำ และเม็ดขนาดใหญ่ที่ไม่ต้องการที่ผ่านตะแกรงร่อนมาจะถูกนำไปบี้อีกครั้ง

Shrimp swimming in the water

คุณสมบัติและประโยชน์ของการออกแบบกระบวนการและอุปกรณ์ของ IDAH

IDAH เชื่ออย่างเต็มที่ในกลยุทธ์การออกแบบที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ เราทราบถึงข้อจำกัดที่ลูกค้าของเราเผชิญกับต้นทุนส่วนผสม ต้นทุนด้านพลังงาน และต้นทุนค่าโสหุ้ยที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา แม้จะเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ ลูกค้าก็ยังได้รับการคาดหวังว่าจะผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเข้าสู่ตลาดที่มีการแข่งขันสูงมาก ปรัชญาการออกแบบของเรา คือทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับแต่งและปรับปรุงกระบวนการและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความสำเร็จให้กับลูกค้าของเรามากที่สุด ต่อไปนี้จะอธิบายคุณสมบัติและประโยชน์บางประการที่เป็นผลจากปรัชญานี้

การออกแบบที่แข็งแรง 24/7

เราออกแบบอุปกรณ์ของเราสำหรับการทำงานที่ต่อเนื่อง และตอบสนองความคาดหวังโดยมีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด พันธกิจของเราคือการดูแลให้อุปกรณ์ของเรายังคงใช้งานได้หลังจากการติดตั้งหลายปี โดยต้องการการบำรุงรักษาที่จำเป็น ซึ่งมีสาเหตุจากการสึกหรอตามปกติ

การกำหนดสูตร

สองมุมมองที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดสูตร คือประสิทธิภาพของการเพาะเลี้ยง และประสิทธิภาพของเครื่องจักร ตัวอย่างเช่น การเลือกแหล่งแป้งที่เหมาะสม (ประเภทของแป้ง) เป็นสิ่งสำคัญ แหล่งแป้งที่ไม่เหมาะสมจะลดระดับการรวมของไอน้ำ และเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาการติดขัดที่เครื่องอัดเม็ด ปริมาณไขมันและความชื้น มีบทบาทที่แยกไม่ได้ในผลผลิตของเครื่องบดค้อนและเครื่องบด สูตรที่มีปริมาณเส้นใยสูง ไม่เพียงเพิ่มความเสี่ยงของการที่เม็ดแตกเท่านั้น แต่ยังทำให้ความคงตัวในน้ำของอาหารเม็ดต่ำลงด้วย นอกจากนี้ ปริมาณเส้นใยที่สูงยังเพิ่มการสึกหรอของเครื่องจักรทั้งหมดในกระบวนการด้วย ลดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น ค้อน ตะแกรง และแม่พิมพ์

การโม่และการบด 2 ขั้นตอน

เราเชื่อในประโยชน์ของการลดอนุภาคที่สม่ำเสมอ ไปเป็นผงที่ละเอียดพิเศษ เป้าหมายทั่วไป คือทำให้ผงผ่านตะแกรงเบอร์ 60 เมชได้มากกว่า 95% เป็นไปไม่ได้ที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดต่ำกว่า 2.0 มม. ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ใช้กระบวนการโม่ที่ละเอียดพิเศษนี้ การโม่ที่ละเอียดพิเศษจะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายระหว่างการผลิตผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ขึ้น นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสในการใช้ส่วนผสมที่เป็นแป้งที่ราคาแพงน้อยกว่าอีกด้วย IDAH เข้าใจดีว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตจำนวนมากอาจกังวลเกี่ยวกับต้นทุนด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นของการใช้เครื่องบด ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงออกแบบเครื่องบดแบบใหม่ ที่ทำงานโดยมีต้นทุนด้านพลังงานที่ต่ำลงมาก ความสามารถในการทดแทนด้วยส่วนผสมที่มีต้นทุนถูกกว่า จะชดเชยความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยของเครื่องบด วัตถุดิบที่ละเอียดมาก จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่เรียบ เงางาม และมีความคงตัวในน้ำดี

การเติมน้ำก่อน

เราแนะนำให้เติมน้ำก่อนในเครื่องผสมก่อนอัดเม็ดเสมอ การเติมน้ำลงในส่วนผสมที่แห้งที่ขั้นตอนการผลิตนี้ ช่วยปรับปรุงผลผลิต ทำให้ต้นทุนด้านพลังงานต่ำลง และเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ป้อนส่วนผสมที่มีการเติมน้ำแล้วไปยังเครื่องอัดเม็ดอย่างสม่ำเสมอ เราจัดหาระบบถังพักกึ่งทรงกระบอกที่มีไม้พายที่หมุนช้า ๆ อยู่ตลอดเวลา

การปรับสภาพก่อน

การขับเคลื่อนอย่างอิสระบนเพลาแต่ละอันของเพลาคู่ IDAH ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและเสียงรบกวน การหมุนในทิศทางย้อนกลับของไม้พาย ทำให้นำวัสดุทั้งหมดออกจากห้องได้อย่างสมบูรณ์ หัวฉีดหมอกและหัวฉีดน้ำ ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องปรับสภาพให้ดียิ่งขึ้น ระบบเครื่องปรับสภาพต่อไปนี้ ใช้แจ็คเก็ตไอน้ำ (หรือแจ็คเก็ตความร้อน) เพื่อสร้างส่วนผสมที่เป็นเนื้อเดียวกันโดยมีน้ำเหลือเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย การปรับสภาพก่อนที่ไม่เพียงพอ จะทำให้เกิดรอยแตกบนพื้นผิวอาหารเม็ด และทำให้เกิดเศษฝุ่นเล็ก ๆ

อาหารกุ้งจากเครื่องอัดเม็ด

เครื่องอัดเม็ดของ IDAH เกิดจากประสบการณ์หลายปี และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจถึงประสิทธิภาพการผลิตที่สูง โดยมีต้นทุนต่ำที่สุด IDAH ได้กำหนดมาตรฐานของแม่พิมพ์อัดเม็ด และเปลือกลูกกลิ้งสำหรับการผลิตอาหารสัตว์น้ำ อัตราการอัดของแม่พิมพ์อัดเม็ดของเรา ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าอาหารเม็ดอัดแน่นและเหนียว โดยมี PDI สูงขึ้น เปลือกลูกกลิ้งได้รับการออกแบบโดยเฉพาะสำหรับแต่ละขนาดรูที่แตกต่างกัน IDAH ผลิตเครื่องจักรสำหรับอาหารสัตว์น้ำมาตั้งแต่ปี 1974 เครื่องอัดเม็ดของ IDAH เป็นที่รู้จักกันดี เนื่องจากเราพิจารณาถึงการออกแบบการปรับสภาพ วิธี “การอัดเม็ดความชื้นสูง” สามารถทำได้ด้วยเทคโนโลยีการปรับสภาพก่อนขั้นสูงของเรา การควบคุมด้านความร้อน ความชื้น และเวลาอย่างระมัดระวัง ทำให้อาหารสุกเพียงพอสำหรับการผลิตอาหารสัตว์คุณภาพพรีเมี่ยม ที่มีความคงตัวของน้ำดีป้อนสู่ตลาด นอกจากการเปลี่ยนคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้ว การปรับสภาพก่อนที่เพียงพอ ยังช่วยลดการสึกหรอของชิ้นส่วนต่าง ๆ อีกด้วย

การปรับสภาพภายหลัง

เครื่องปรับสภาพภายหลังของ IDAH ได้รับการเสนอและคิดค้นโดย IDAH ในช่วงทศวรรษ 1970 นับแต่นั้นมาก็กลายเป็นมาตรฐานในระบบโรงงานอัดเม็ดในเอเชีย การปรับสภาพภายหลังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและประหยัดที่สุดเพื่อให้ได้อาหารเม็ดคุณภาพสูง คุณภาพของอาหารเม็ดถูกกำหนดด้วยความคงตัวของอาหารในน้ำ และความสามารถในการเก็บรักษาสารอาหารเมื่ออาหารเม็ดถูกโยนลงไปในน้ำ

การอบแห้ง

การออกแบบล่าสุดของระบบเครื่องปรับสภาพภายหลัง ประกอบด้วยคุกเกอร์ปรับสภาพ KB-ซีรีส์ และเครื่องอบแห้ง T-ซีรีส์ ในระบบการปรับสภาพภายหลัง อาหารเม็ดร้อนจะเข้าสู่ห้องกักเก็บให้ความร้อนที่ใช้ไอน้ำหรือไฟฟ้า เพื่อให้วัสดุอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง และป้องกันการควบแน่นภายในเครื่องปรับสภาพภายหลัง ขั้นตอนนี้ทำให้มั่นใจว่า การทำให้แป้งสุกเป็นไปอย่างเหมาะสมด้วยสัดส่วนแป้งในอาหารกุ้งที่มาก เพื่อปรับปรุงคุณภาพของอาหารเม็ด (ความแข็งและความทนทาน) และความคงทนในน้ำ ขั้นตอนต่อไปคือกระบวนการทำให้แห้ง ซึ่งผลิตภัณฑ์จะกลิ้งไปมาผ่านหลายชั้น ที่ความลึกถาดแบบบาง การหมุนเวียนอากาศ และตะแกรงหมุนภายในเครื่องอบแห้ง T-ซีรีส์ ได้รับการออกแบบเฉพาะตามคุณสมบัติของอาหารกุ้ง ซึ่งช่วยให้แน่ใจว่าอาหารเม็ดถูกผลิตโดยไม่มีรอยแตก เศษผงน้อยลง มีความคงทนในน้ำสูง และพื้นผิวเรียบขึ้น

KB + carousel T in customer site
การทำความเย็น

มีการใช้เคาน์เตอร์โฟลว์ คูลเลอร์ สำหรับทำความเย็นอาหารเม็ดและผลิตภัณฑ์อัดรีด อาหารเม็ดที่อุ่น (ร้อน) เข้าไปในห้องทำความเย็น พัดลมดูดจะเป่าอากาศภายในห้องออกไป และอากาศบริสุทธิ์จากสภาพแวดล้อมจะเข้ามาในห้องจากด้านล่าง ช่วยกระบวนการทำให้อาหารเม็ดเย็นลง เมื่ออาหารเม็ดสะสมมากขึ้น จนไปสัมผัสเซ็นเซอร์ขีดจำกัดระดับสูง วาล์วหมุนปล่อยแบบนิวเมติกจะทำงานทันที เพื่อปล่อยผลิตภัณฑ์ การแลกเปลี่ยนความร้อนของอากาศแบบเคาน์เตอร์โฟลว์ ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการทำความเย็นที่สูง

การบี้

เครื่องบี้ซีรีส์ต่าง ๆ ของ IDAH ได้รับการออกแบบให้มีกำลังการผลิตสูง และลดขนาดอนุภาคอย่างมีประสิทธิภาพสูง มีเครื่อง 3 ประเภทให้เลือกสำหรับการใช้งานในทุกอุตสาหกรรม เครื่องบี้ทุกเครื่อง มีตัวป้อนที่ส่วนบนเพื่อควบคุมปริมาณของผลิตภัณฑ์ สามารถปรับช่องว่างของลูกกลิ้งได้ง่าย เพื่อให้ได้ขนาดเม็ดที่ต้องการ
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องอัดเม็ด (สำหรับอาหารกุ้ง)

รุ่น PM-42SA PM-51SA PM-53SA PM-53F PM-635D
มอเตอร์หลัก(HP) 100 150 200 215 300
กำลังการผลิต1 (ตัน/ชม.) 1.3-1.5 2.3-25 3.0-3.5 3.5-4.0 4.5-5.0
กำลังการผลิต2 (ตัน/ชม.) 3.0-4.0 4.0-5.0 5.0-6.0 6.0-8.0 9.0-10.0

หมายเหตุ:

1) อาหารกุ้ง ขนาดรูแม่พิมพ์อัดเม็ด Ø 2.0 มม.

2) อาหารปลาแบบจม ขนาดรูแม่พิมพ์อัดเม็ด Ø 3.0 มม.Share
Back

สวัสดี คุณกำลังมองหาอะไร?