ติดต่อเรา

อาหารสัตว์น้ำพิเศษเฉพาะ

อาหารสัตว์น้ำ

นอกจากนี้ IDAH ยังออกแบบและผลิตเครื่องจักรสำหรับอาหารสัตว์น้ำพิเศษเฉพาะ เช่น อาหารปลาไหล อาหารปู อาหารหอยเป๋าฮื้อ และอาหารกบอีกด้วย ด้วยชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับในโซลูชั่นการผลิตอาหารสัตว์น้ำ ประกันได้ว่าเราจะช่วยคุณในการผลิตของคุณ

Eel Feed

อาหารปลาไหล

เครื่องบด AP เครื่องแรก (AP-2) ของ IDAH ที่ผลิตขึ้นคือเพื่อผลิตอาหารปลาไหล โดยเกิดขึ้นในปี 1975 อาหารปลาไหลลอย และสามารถทำในรูปแบบอัดรีดหรือผงก็ได้ ด้านล่างแสดงกระบวนการมาตรฐานในการผลิตอาหารปลาไหลในรูปแบบผง

วัตถุดิบ

วัตถุดิบสำหรับอาหารปลาไหลส่วนใหญ่ประกอบด้วยปลาป่นคุณภาพสูง และส่วนผสมที่มีโปรตีนสูงอื่น ๆ วัสดุมีปริมาณความชื้นประมาณ 10-12%

15 Dec(你看不見,這個理論上可以不要加)

ถังเก็บประจำวัน

ถังเก็บประจำวัน จะบรรจุวัสดุที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการผลิตในวันนั้น

การวัดปริมาณและการชั่งน้ำหนัก

วัสดุจะถูกวัดปริมาณตามสูตร

ระบบการผสมครั้งแรก

ในนี้ เป็นการผสมวัสดุที่หยาบและเป็นผงเข้าด้วยกัน

ระบบการโม่ก่อน

วัสดุที่ผสมอย่างดีจะเข้าสู่การโม่หยาบด้วยเครื่องบดค้อน

ระบบการโม่ภายหลัง

ในขั้นตอนนี้ วัสดุที่โม่หยาบจะถูกโม่ต่อไป เพื่อผลิตเป็นผงละเอียด

การผสมครั้งที่สอง (อาหารป่น)

นี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการผลิตอาหารปลาไหล น้ำ น้ำมัน และของเหลวอื่น ๆ ถูกเพิ่มเข้าไปในส่วนผสม


Abalone feed

อาหารปูและเป๋าฮื้อ

อาหารปูและเป๋าฮื้อ ผลิตโดยโรงงานอัดเม็ด และใช้กระบวนการผลิตอาหารเม็ดสัตว์น้ำที่คล้ายกัน ลักษณะของอาหารแตกต่างกันที่ขนาดเท่านั้น (ควบคุมด้วยรูบนแม่พิมพ์อัดเม็ด)

วัตถุดิบ

วัตถุดิบสำหรับอาหารปูและเป๋าฮื้อ ประกอบด้วยวัสดุหยาบและเป็นผง

15 Dec(你看不見,這個理論上可以不要加)

การโม่ก่อน

ขั้นตอนทางเลือกสำหรับวัสดุที่หยาบ
การโม่ก่อนจะลดพลังงานที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการโม่ละเอียดพิเศษ

ถังเก็บประจำวัน

โดยทั่วไป การผลิตอาหารสัตว์ใช้ถังวัตถุดิบ 12 ถัง
ทุกถังจะเติมวัสดุไว้ประมาณ 5-6 แบตช์

การวัดปริมาณและการชั่งน้ำหนัก

การวัดปริมาณและการชั่งน้ำหนัก
ในสายการผลิตอาหารกุ้ง โดยปกติวัสดุจะเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นแบตช์

การโม่ภายหลัง

การโม่ภายหลัง เป็นการลดขนาดขั้นสุดท้ายในระบบ
ปกติจะใช้เครื่องบด สำหรับการผลิตผงที่ละเอียดพิเศษ

การผสมแบบเปียก

จะมีการเพิ่มน้ำ น้ำมัน และวัตถุดิบที่เป็นของเหลวอื่น ๆ เข้าไป
เพื่อช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่วัสดุ ก่อนที่จะเข้ากระบวนการทำให้สุก

การอัดเม็ด

การอัดเม็ดเริ่มต้นด้วยการปรับสภาพก่อน การเพิ่มไอน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นเพิ่มเติม และการทำวัตถุดิบให้สุกก่อนที่จะเข้าสู่ห้องอัดเม็ด เพื่อขึ้นรูปไปเป็นอาหารเม็ด

การปรับสภาพภายหลัง

การปรับสภาพภายหลัง ใช้ความร้อนภายในของเม็ดและเพิ่มความร้อนเข้าไป (ด้วยไอน้ำหรือไฟฟ้า) เพื่อยืดอายุการทำให้สุก และหลีกเลี่ยงการควบแน่นภายในห้อง

การอบแห้ง

ใน "การอัดเม็ดความชื้นสูง" ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเพื่อลดความชื้นบนเม็ด

การทำความเย็น

การทำความเย็น ใช้อากาศแวดล้อมเพื่อทำให้อาหารเม็ดที่ร้อนจากการปรับสภาพภายหลัง (หรือเครื่องอบแห้ง) เย็นลง
จำเป็นต้องมีการทำความเย็นอย่างทั่วถึง เพื่อป้องกันการควบแน่นภายในบรรจุภัณฑ์

อาหารอัดเม็ด

การบี้

จำเป็นต้องใช้การบี้เพื่อลดขนาดอาหารเม็ดให้เป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็กลง สำหรับระยะหลังตัวอ่อนของกุ้ง จำเป็นต้องเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดที่บี้นี้

การบรรจุหีบห่อ

การบรรจุหีบห่อเป็นการป้องกันอาหารเม็ด และยังเป็นการทำให้การจัดการและการขนส่งไปถึงมือลูกค้าได้ง่ายด้วย


อาหารกบ

อาหารกบผลิตจากเครื่องอัดรีด และกระบวนการตามที่แสดงด้านล่าง

Feed pellets in test tubes

วัตถุดิบ

วัตถุดิบประกอบด้วยวัสดุหยาบและวัสดุที่เป็นผง

15 Dec(你看不見,這個理論上可以不要加)

การโม่ก่อน

ขั้นตอนทางเลือกสำหรับวัสดุที่หยาบ
การโม่ก่อนจะลดพลังงานที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการโม่ละเอียดพิเศษ

ถังเก็บประจำวัน

โดยทั่วไป การผลิตอาหารสัตว์ใช้ถังวัตถุดิบ 12 ถัง
ทุกถังจะเติมวัสดุไว้ประมาณ 5-6 แบตช์

การวัดปริมาณและการชั่งน้ำหนัก

วัสดุจะถูกวัดปริมาณตามสูตร
ในสายการผลิตอาหารกุ้ง โดยปกติวัสดุจะเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นแบตช์

การโม่ภายหลัง

การโม่ภายหลัง เป็นการลดขนาดขั้นสุดท้ายในระบบ
ปกติจะใช้เครื่องบด สำหรับการผลิตผงที่ละเอียดพิเศษ

การผสมแห้ง

ในขั้นตอนนี้ จะมีการเติมส่วนผสมต่าง ๆ เช่น วิตามินและแร่ธาตุเข้าไป

การอัดรีด

การอัดรีดเริ่มด้วยการปรับสภาพก่อน และการให้ความชื้นโดยการเติมไอน้ำและน้ำ หรือของเหลวอื่น ๆ เข้าไป
วัสดุจะผ่านแรงดันสูง อุณหภูมิสูง และการเฉือนในถัง จากนั้นถูกขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ที่ทางออก

การอบแห้ง

การอบแห้งในกระบวนการอัดรีดเป็นสิ่งจำเป็น อาหารเม็ดที่เปียกจะเข้าไปในเครื่องอบแห้ง และออกมาเป็นอาหารเม็ดที่แห้ง
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอบแห้งแนวนอนหรือแนวตั้ง การควบคุมความชื้นที่ดีเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดที่เครื่องอบแห้งจำเป็นต้องมี

การเคลือบ (ทางเลือก)

เป็นเรื่องปกติที่จะเคลือบอาหารเม็ดด้วยน้ำมันหรือเอนไซม์ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของอาหารเม็ด
ขึ้นอยู่กับระดับการเคลือบของเหลว คุณสามารถใช้เครื่องเคลือบดรัม หรือเครื่องเคลือบสุญญากาศก็ได้

การทำความเย็น

การทำความเย็น ใช้อากาศแวดล้อมเพื่อทำให้อาหารเม็ดที่ร้อนจากการปรับสภาพภายหลัง (หรือเครื่องอบแห้ง) เย็นลง จำเป็นต้องมีการทำความเย็นอย่างทั่วถึง เพื่อป้องกันการควบแน่นภายในบรรจุภัณฑ์

การบรรจุหีบห่อ

การบรรจุหีบห่อเป็นการป้องกันอาหารเม็ด และยังเป็นการทำให้การจัดการและการขนส่งไปถึงมือลูกค้าได้ง่ายด้วย

Share
Back

สวัสดี คุณกำลังมองหาอะไร?